Saturday, October 16, 2010

Commentary: Pagpatay sa UFS Tutulan, Labanan

(Editor's note: Fresh from their 2nd protest lunch at  Quezon Hall, U.P. Diliman (Please see Diliman Diary, October 15, 2010: "Commentary: U.P. union members stage 2nd solidarity lunch at Quezon Hall in protest vs. discriminatory policies on benefits.") union members marched towars Kalayaan Residence Hall to protest the slow and relenteless squeezing by the administration of U.P. Diliman Chancellor Sergio S. Cao of the University Food Service, in the interests of cost-cutting. We are posting the pictures from Professor Sarah Raymundo and the All U.P. Workers Union below, as well as their statement)


By All U.P. Workers Union

Hindi ibinigay ng Administrasyong Cao ang budget ng University Food Service (UFS )ngayong buwan! Walang pambili ng mga lulutuin ang UFS kaya sarado ngayon ito.

Humingi ng pakikipag-usap ang UP Diliman Student Council, ang All UP Workers Union at ang Staff Regent sa kay VC Elizabeth Enriquez para tutulan ang ginagawang panggigipit sa UFS.

Ang hindi pagbibigay ng budget sa UFS ay pinakahuling development lamang sa pakanang sarhan na ang UFS, ang natatanging kainan sa unibersidad na hindi pribado.

Bahagi ito sa pagpapatupad ng patakarang pribatisasyon at komersyalisasyon ng UP. Mahigpit na tinututulan ito ng ating unyon!!

UFS Paunlarin! Hindi Pabagsakin!

Mula sa kay Prop. Sarah Raymundo na kasama sa pagkilos na ito: October 15, 2010

Sa pamumuno ng All U.P. Workers Union, naglunsad ng protesta ang mga unyonistang kawani, mananaliksik at guro ng UP upang wakasan ang diskriminasyon sa rank and file na empleyado ng Unibersidad. Dala-dala rin ng mga unyonista ang nakaambang pagsasara ng University Food Service, ang pagkakait ng pondo rito na dudulo sa pagsasara nito. Dala ng komersalisasyon ang marketisadong relasyon ng mga miyembro ng komunidad ng UP. Kung ano ang halaga mo ayon sa merkado na siyang dinidikta ng lohika ng marketisasyon, yun din ang magiging estado mo sa unibersidad. Hindi kumikita ang UFS, pwes, isara. Serbisyo, hindi kita! Nakangangang tinitingala pa rin ng iba diyan ang paghihiwalay ng mental at manual labor-- anong petsa na, uy? hilig-hilig niyong sabihin ang mga katagang "towards the new millennium," UP in the 21st century, kuning-kuning, tapos ganyan kayo, discrimination lang di niyo matanggal sa balat niyo. ganyan ba ang liberal? naku ha. Sa hanay ng mga unyonistang kawani, reps at guro, nananatiling buhay ang sama-samang pagkilos sa gitna ng nililikhang marketisadong relasyon ng mga polisiya ng UP. Hanggang sa muli... Wakasan ang Diskrimasyon! Tantanan ang Komersyalisasyon! Ipagtanggol ang University Food Service! PS: Sa solidarity message ni Prop Rodriguez, guro ng DFPP at gurong CONTEND, ipinahayag niya ang suporta ng aming organisasyon sa mga empleyado ng University Food Service at ang aming pagtutol sa pagsasara nito. Empleyado ng UFS ang nanay ni Omeng. Ayon sa kanya, alam niya ang hirap ng magpaaral ng isang empleyado sa UP, dahil siya mismo ang produkto ng pag-aaral at ng buhay na yun. Lumaki siya kasama ang mga kapatid sa UP Campus. Ilan sa kanila nakapag-aral sa UP dahil sa paglilingkod ng kanilang ina sa UFS. Noong isang araw, matagumpay na nakapagdepensa ng disertasyon si Omeng para sa kanyang doktoradong programa. Masaya ako at ang CONTEND para kay Omeng dahil hindi lamang niya iyon personal na tagumpay. Ang kwento ni Omeng bilang akademikong makabayan ay isa sa mga paborito kong kwento ng TAGUMPAY ng pampublikong serbisyo di lamang ng UP kundi ng gobyerno. Mali ang anumang dahilan na burahin ang ganyang naratibo't posibilidad sa ating Unibersidad.
No comments:

Post a Comment

Blog Archive

The Diary Archive