Tuesday, May 8, 2012

Si Brando at ang S.S.S. Loan Condonation Program


Masipag, masikap, at tuwirang ama si Brando. Pero nahihirapan siyang bayaran ang overdue loan sa SSS. Buti na lang may SSS Loan Penalty Condonation Program. Mas madali at mas magaan na ang pagbabayad ng overdue loans.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

The Diary Archive