Saturday, May 7, 2011

Diliman Videos of the Week: Mendiola Narrative Interviews

Video No. 1: Rene Ofreneo - Mendiola Narratives Interview


Rene Ofreneo is a professor of labor and industrial relations at the University of the Philippines-Diliman. He was a participant in the First Quarter Storm.

UP TWSC and SEPHIS
Interviewee: Rene Ofreneo
Interviewer: Joel F. Ariate Jr.
Videographer: Alleson D. Villota

Video No. 2: Miriam Coronel Ferrer - Mendiola Narratives Interview


Miriam Coronel Ferrer is an associate professor of political science at the University of the Philippines-Diliman. She has extensive ties with progressive social movements.

UP TWSC and SEPHIS
Interviewee: Miriam Coronel Ferrer
Interviewer: Joel F. Ariate Jr.
Videographer: Alleson D. Villota

Video No. 3: Fidel Nemenzo - Mendiola Narratives Interview 


Fidel Nemenzo is professor of mathematics at the University of the Philippines-Diliman. During the last years of the Martial Law, he was shot in the chest in one of the rallies held to protest the violent dispersal of an earlier demonstration in Mendiola.

UP TWSC and SEPHIS
Interviewee: Fidel Nemenzo
Interviewer: Joel F. Ariate Jr.
Videographer: Alleson D. Villota

Video No. 4: Randy David - Mendiola Narratives Interview 


Randy David is professor of sociology at the University of the Philippines-Diliman. He used to be a television host of public affairs programs. He writes a regular column, "Public Lives" for the Philippine Daily Inquirer.

UP TWSC and SEPHIS
Interviewee: Randolf "Randy" David
Interviewer: Joel F. Ariate Jr.
Videographer: Alleson D. Villota
Videographer: Mary Ann Joy R. Quirapas

1 comment:

  1. Bilang ang nagpasimula at nagsagawa ng proyektong Mendiola Narratives sa Third World Studies Center, natutuwa akong narepost ang ilang interview ng nasabing proyekto sa site na ito. Pero naging mas mahusay sana ito kung may pagbanggit sa pinagmulan nitong site, ang http://mendiolanarratives.blogspot.com/ kung saan naroon ang may mahigit tatlumpung iba pang panayam. Sa mga interesado sa paksang ito, iniimbitahan ko kayong tingnan ang buong nilalaman ng Mendiola Narratives. Maraming salamat.--Joel Ariate, University Researcher, Third World Studies Center, CSSP, UP Diliman

    ReplyDelete

Blog Archive

The Diary Archive