Thursday, March 22, 2012

Taas Pasahe sa UP Diliman

Inanunsyo ng Opisina ng Bise Chanselor Para Sa Usaping Pangkomunidad ang P0.50 taas pasahe ng mga jeepney sa loob ng UP Diliman simula ngayong araw ika-22 ng Marso, 2012. Ito ay alinsunod sa pambansang kautusan ng pagtaas ng pamasahe sa mga public utility vehicles.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

The Diary Archive